+31 (0) 88 024 36 00

Proces van examen verantwoording

Een vastgesteld examen wordt vanuit Nubiko Examen Constructie automatisch aangeboden aan Nubiko Examen Verantwoording. Scholen die geen gebruik maken van Nubiko Examen Constructie krijgen via een schoolportal de mogelijkheid om de vastgestelde examens aan te bieden. Het systeem neemt automatisch een steekproef uit de aangeboden examens, 5 % van de vastgestelde examens wordt gecontroleerd.

 

Ieder examen dat binnen de steekproef valt wordt voorgelegd aan een deskundige beoordelaar van een deelnemende school. De beoordelaar controleert het examen aan de hand van een controleformulier. Bij twijfel kan er advies worden gevraagd aan een tweede beoordelaar.

 

Beoordeelde examens worden met een gewijzigde status geretourneerd naar Nubiko Examen Constructie. Goedgekeurde examens zijn vanaf dat moment inzetbaar. Afgekeurde examens zullen aan de hand van het meegeleverde controleformulier worden aangepast waarna ze opnieuw ter goedkeuring worden aangeboden.

 

Scholen die geen gebruik maken van Nubiko Examen Constructie vinden de beoordeelde examens met controleformulieren terug in het schoolportal van Nubiko Examen Verantwoording. 

 

Overzicht met belangrijkste functies van Nubiko Examen Verantwoording.